KAĞIDIN İCADI

 

Kağıdın bulunuşu ile ilgili ilk kalıntılar günümüzden yaklaşık 4 bin yıl öncesine yani M.Ö 2.yüzyıla aittir. Yapılan arkeolojik çalışmalarda rastlanan kalıntılara göre ilk kağıt kil tablet, parşömen, ahşap tablet gibi malzemelerden yapılmıştır. Mısırda bulunan ve Cyperius (papirüs) olarak adlandırılan bitkinin saplarının belirli boyutlarda kesilerek dövülüp hamuru haline getirilmesiyle oluşturulan ilk kağıt papirüstür. Daha sonra hayvan derilerinden yapılan ve pergament kağıdı olarak da bilinen parşömen, bugün bile kullanılan uzun süre dayanıklı yazı yazmaya ve resim yapmaya uygun bir kağıt çeşididir. Bugünkü kağıt hamurunun milattan sonra 105 yılında Çinli bir saray görevlisi tarafından bulunduğu kabul edilir. Orta Asya’da yapılan arkeolojik çalışmalarda Milattan sonra 3. ve 7. yüzyıllarda dut ağacı kabuğu, kenevir, kendir ve pamuktan yapılan kağıtlara rastlanmıştır.